Afgelopen weken, vanaf 14 december, zijn de kades versterkt op de ijsbaan en is een afvoerput
geïnstalleerd achter op de baan.


Met de gemeente Molenlanden is de laatste maanden uitvoerig overleg geweest om de ijsbaan te
renoveren. De kosten die een totale renovatie met zich meebrengen zijn te hoog en niet
verantwoord. De gemeente heeft voor de lange termijn ideeën om de gehele westrand van ons dorp
aan te pakken en daar zou een renovatie van de ijsbaan prima inpassen.
Voor de korte termijn is gekozen voor doelgerichte aanpassingen, de kades waterdicht maken en
ophogen en iets creëren om het welwater af te voeren achter op de baan. Er wordt na de winter een
pomp geplaats die het water af zal gaan voeren.


Al met al een flinke ingreep geweest waar we weer een aantal jaren mee verder kunnen.
Wij bedanken de gemeente voor hun inzet en het realiseren van de gewenste werkzaamheden.