Met grote verslagenheid moeten wij kennis geven van het plotseling overlijden van onze voorzitter Sjef van Dooremalen. Hij was al vanaf 1973 bestuurslid en vanaf november 2005 tot op heden voorzitter van IJsclub de Molenhoek. We zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet voor de vereniging en zullen zijn betrokkenheid, wijsheid en humor missen.

We wensen Hilly, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.