Het Starschot 2022 op donderdag 20 oktober

Stuur een mail naar ijsclubdemolenhoek@gmail.com of app naar 0620533876 met je naam en ja ik kom.

Doelstelling

Doelstelling van deze avond is een alternatief / variant voor de sluitingsavond waarbij we een scheiding willen maken tussen de jeugd en senioren. Dit om activiteiten beter af te stemmen op de beide doelgroepen en het daarmee aantrekkelijker te maken en het vergroten van de betrokkenheid met de vereniging.

Programma starschot 2022

  • Inloop van 19.45 uur tot 20.15 uur.

Tijdens deze inloop kan men op een whiteboard of iets dergelijks, kreten, vragen of opmerkingen posten.

Deze opmerkingen gaan we dan proberen te beantwoorden en behandelen in plenaire sessies.

  • Opening van de avond.

Onder het genot van koffie en een koek.

Uitleg over de avond en waarom we het op deze manier doen en willen gaan doen.

Het schetsen van de doelstelling van de trainingsgroep om zo een duidelijk uitgangspunt te creëren voor deze avond.

Toelichting van het programma.

  • Financieel verslag

Stand van de huidige financiële situatie met een kleine toelichting (van de penningmeester)

Onderbouwing voor het verhogen van de contributie en waarom we het in twee keer gaan innen

Schetsen van toekomstperspectief financieel gezien.

  • Plenaire sessie

Het bespreken van de geposte vragen, kreten en opmerkingen.

  • Boom / Cats tafels

Het bomen over allerlei schaats gerelateerde onderwerpen en vraagstukken onder begeleiding van een gespreksleider.

  • Sluiting van de avond

Op een nader te bepalen tijdstip.