Het Starschot 2023 op donderdag 7 september

Stuur een mail naar ijsclubdemolenhoek@gmail.com of app naar 0620533876 met je naam en ja ik kom.

Doelstelling

Deze avond is een alternatief / variant op de sluitingsavond waarbij we een scheiding willen maken tussen de jeugd en senioren. Dit om de activiteiten beter af te stemmen op de beide doelgroepen en het daarmee aantrekkelijker te maken en het vergroten van de betrokkenheid met de vereniging. Deze avond is dan ook voor de leden die 16 of ouder zijn.

Programma starschot 2023

  • Inloop van 19.45 uur tot 20.15 uur.

Tijdens deze inloop kan men alle schaats en trainginsgroep gerelateerde vragen, opmerkingen, etc. posten.

Deze opmerkingen gaan we dan proberen te beantwoorden en behandelen in plenaire sessies of in een kleiner committee.

  • Opening van de avond.

Onder het genot van koffie en een koek.

Het schetsen van de doelstelling van deze avond om zo een duidelijk uitgangspunt te creëren voor deze avond.

Toelichting van het programma.

  • Financieel verslag

Stand van de huidige financiële situatie met een kleine toelichting (van de penningmeester)

Schetsen van toekomstperspectief financieel gezien.

  • Plenaire sessie

Het bespreken van de geposte vragen, kreten en opmerkingen.

Opmerkingen vragen vanuit de begeleiding van de trainingsgroep.

Delen van de groepsindeling voor het komend seizoen.

Bespreken van de vragen welke betrekking hebben op de groepsindeling.

  • Boom / Cats tafels

Het bomen over allerlei schaats gerelateerde onderwerpen en vraagstukken maar met namen willen van jullie weten hoe jullie de trainingen zien dit onder begeleiding van een je trainer en of gespreksleider.

  • Sluiting van de avond en het uitdelen van de besteld.

Op een nader te bepalen tijdstip onder het genot van een drankje.