Geschiedenis

Eigenlijk is het de geschiedenis van twee verenigingen, waarom het nu gaat: IJsclub “De Molenhoek” ontstond immers in 1971 door fusie van twee reeds zeer bejaarde ijsclubs t.w. IJsclub ‘Heemskerk’ in Nieuw-Lekkerland en IJsclub ‘Ons Genoegen’ in Kinderdijk, opgericht respectievelijk op 17 januari 1887 en 14 februari 1885. Vast staat inmiddels wel, dat het besluit tot samengaan van die twee oude verenigingen in 1971 geleid heeft tot een bestuurlijke samenbundeling van krachten, die voor de natuurijsschaatssport in dit deel van ons gewest van grote betekenis is geworden. Met enorme inzet van vele vrijwilligers en met een grote mate van zelfwerkzaamheid werd al terstond in het fusiejaar gestart met de veelomvattende voorbereiding van de werkelijk schitterende accommodatie, die enkele jaren later is verrezen:  een unieke landijsbaan, namelijk een van de weinige uitstekend verlichte 400-meter-banen die ons gewest rijk is alsmede een even doelmatig als fraai clubgebouw met bovenverdieping. De hechte verankering van ‘De Molenhoek’ in de plaatselijke gemeenschap kwam ruimschoots tot uitdrukking in de bijzondere medewerking van het gemeentebestuur aan de realisering van de accommodatie, hetgeen de gewestelijke jaarvergadering in 1975 aanleiding gaf tot toekenning van ‘De Zilveren Schaats’ aan de gemeente Nieuw-Lekkerland. En dat de IJsclub ‘De Molenhoek’ – een vriendenclub! – haar accommodatie tot en met weet uit te buiten, is een bekend gegeven. Het bestuur is bij elk spoortje van winter uiterst actief, weet van wanten en organiseert graag en goed zo veel mogelijk wedstrijden en andere ijsevenementen.

Molentochten

In het schaatsgebeuren nemen de molentochten wel een zeer aparte plaats in. Een evenement dat duizenden schaatsliefhebbers uit alle delen van ons land, ja zelfs van daarbuiten, naar de blanke schoonheid van de Alblasserwaard lokt. Het krassende geluid van schaatsen en het gerucht van opgewekte stemmen bepalen dan het beeld in dit winterse landschap. De organisatie van de molentochten is thans in handen van de ‘Stichting Schaatsmolentochten Alblasserwaard’ en is aangesloten bij de K.N.S.B. Deze stichting heeft haar domicilie in Alblasserdam.  Met een ‘deux chevaux’ het bekende ‘lelijke eendje’ wordt het ijs op sterkte beproeft. De afstanden die geschaatst kunnen worden zijn 25, 50 of 75 kilometer. Er kan worden gestart in de volgende plaatsen: Alblasserdam, Bleskensgraaf, Giessenburg, Groot-Ammers, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Nieuw-Lekkerland Kinderdijk, Ottoland, Oud-Alblas en Streefkerk. Vooral de laatste jaren staan de molentochten enorm in de belangstelling en daarbij dus ook in de publiciteit.

Conditietraining

In het seizoen 1981 – 1982 start schaatstrainer Cees Noorlander voor ijsclub De Molenhoek in Nieuw-Lekkerland met een conditietraining. Cees heeft reeds 20 jaar ervaring op dit gebied. Op 29 november 1986 behaalt hij bovendien nog ’trainer A’, waarmee hij alle clubs jong of oud, mag trainen. Omdat in Nieuw-Lekkerland nog moeilijk een zaal te krijgen is vindt de training plaats op de parkeerplaats bij het clubgebouw. Op 30 november 1982 gaat de eerste training van start. Veel trainingen vinden buiten in weer en wind plaats. Dat betekent vaak extra werk, lampen plaatsen en weer opruimen. Bij gladheid van het grasveld of schoolspeelplaats afgelastingen, dus iedereen afbellen. In het seizoen 1982 – 1983 wordt om de andere zaterdag begonnen met trainen op de Ton Menkenbaan in Dordrecht, de latere Drechtstedenhal. Weldra worden de trainingen door steeds meer liefhebbers bezocht. Ook jongeren gaan zich aanmelden. Begon men met 15 leden nu is de club uitgegroeid tot 194 leden. Als hulp trainer fungeerden toen Mevr. Sary Sloof-Hoogeveen en Anton Deelen. Tegenwoordig lukt het wat beter om een gymnastiekzaal te huren, zodat een meer vastomlijnd programma vastgesteld kan worden. Gedurende de zomermaanden vinden trainingen plaats in de vorm van wekelijks fietsen of hardlopen. De trainingsgroep heeft ook zijn eigen clubblad, getiteld ‘De Doorloper’. In het winterseizoen neemt de trainingsgroep deel aan het zogeheten ‘Clubkampioenschap’ op de daarvoor afgehuurde kunstijsbaan in Den Haag, de laatste jaren worden verreden in Utrecht. Het zijn allemaal tekenen die er op wijzen dat ook deze tak van de ijssport, zowel in de winter als in de zomer, volop is beweging is. U kunt zich voorstellen dat hier op deze site niet alle activiteiten kunnen worden vermeld die in de afgelopen eeuw hebben plaatsgevonden. Er zijn er vele geweest, en vele zullen er ‘ijs en weder dienende’ nog volgen. Het bestuur van ijsclub De Molenhoek is, zodra de temperatuur ook maar even onder het vriespunt daalt, erg actief in het organiseren van ijsevenementen.