Verhoging van contributie

Beste leden van de trainingsgroep,


Langs deze weg willen wij u mededelen dat wij voor dit seizoen de contributie moeten verhogen. De redenen zijn, de stijgende kosten van de ijshuur en een gecalculeerd negatief resultaat van het afgelopen jaar. Dit bij elkaar opgeteld heeft ons doen besluiten de contributie te moeten verhogen. Dat we dit jaar weer moeten verhogen was vorig jaar al duidelijk, omdat we toen het tekort niet alleen met de contributie hebben gedicht maar ook uit de financiële reserve. En om een gezonde financiële huishouding te houden zijn we genoodzaakt de tarieven te verhogen.

Hieronder de aangepaste tarieven voor dit seizoen 2023/2024.

  1. Training vrijdag (volwassenen) €140,00
  2. Training maandag (volwassenen) €155,00
  3. Training vrijdag en maandag (volwassenen) € 255,00
  4. Training vrijdag (kinderen) € 120,00

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er
vragen zijn kunt u een mail sturen naar ijsclubdemolenhoek@gmail.com


Met vriendelijke groet,
Begeleidingsteam Trainingsgroep de Molenhoek