Verhoging van contributie

Beste leden van de trainingsgroep,


Langs deze weg willen wij u mededelen dat wij voor dit seizoen de contributie
moeten verhogen. De redenen zijn, de stijgende kosten van de ijshuur, afdracht aan
KNSB t.b.v. verzekering, een negatief resultaat van de afgelopen twee jaar, en een
teruglopend leden aantal. Dit bij elkaar opgeteld heeft ons doen besluiten de
contributie te moeten verhogen. Dit bent u niet gewend van ons, er is namelijk sinds
het seizoen 2009/2010 geen verhoging van de contributie geweest. Dit jaar komen
wij er niet onderuit om de tarieven te verhogen.


Wij zijn ons ervan bewust dat het een forse verhoging is en daarom worden de
verschuldigde bedragen dit seizoen in twee fases geïncasseerd dit zal eind
november 2022 en eind februari 2023 zijn.


Hieronder de aangepaste tarieven voor dit seizoen 2022/2023.

  1. Training vrijdag (volwassenen) €120,00
  2. Training maandag (volwassenen) €130,00
  3. Training vrijdag en maandag (volwassenen) € 225,00
  4. Training vrijdag (kinderen) € 110,00

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er
vragen zijn kunt u een mail sturen naar ijsclubdemolenhoek@gmail.com


Met vriendelijke groet,
Begeleidingsteam Trainingsgroep de Molenhoek