Afgelopen vrijdag was onze algemene ledenvergadering. In deze vergadering namen deze betrokken bestuursleden afscheid van het bestuur om ruimte te geven aan een nieuwe jongere generatie bestuursleden. We zijn Wim, Pieter, Cees en Harry ontzettend dankbaar voor hun inzet en wat zij voor het bestuur en onze vereniging betekend hebben!!